Diennakts informatīvais tālrunis: + 371 26521421                            Diennakts informatīvais tālrunis: + 371 26521421                                Diennakts informatīvais tālrunis: + 371 26521421                                Diennakts informatīvais tālrunis: + 371 26521421

Ūdensvadu un ūdenstorņu dezinfekcija

     Ūdens rezervuāru tīrīšanu nosaka mūsu valsts likumdošana. Mēs varam Jums nodrošināt kvalitatīvus obligātos ūdensvada iekārtu tīrīšanas un dezinfekcijas darbus saskaņā ar LBN 22 – 99 ‘’Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves’’ 126.p. prasībām un Jūsu dzeramā ūdens apgādes saimniecības monitoringa programmu (LR MK noteikumi Nr.235 ‘’Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības”).
Ūdenstorņi un to rezervuāri, pazemes ūdens rezervuāri un cita veida rezervuāri pirms to iekšējās virsmas attīrīšanas/dezinfekcijas tiek iztukšoti. Vispirms tiek veikta rezervuāru iekšējās virsmas mehāniska mazgāšana ar augstspiediena mazgātāju. Izmantojot augstspiediena mazgātāja rotējošo strūklu viegli nomazgāt nogulsnes no rezervuāru sienām un aizvadīt tās prom. Ja nepieciešams, tiek veikta nogulšņu izsūknēšana un aizvadīšana no rezervuāra pamatnes (grīdas) ar iegremdējamo sūkni. Kad rezervuāru virsma ir attīrīta no lielākā daudzuma nogulšņu, veic virsmas nosmidzināšanu ar dezinfekcijas līdzekli, kura sastāvā esošie skābju komponenti un aktīvais skābeklis 10 - 20 minūšu laikā izšķīdina dzelzs oksīda/hidroksīda (rūsas), mangāna oksīda, karbonātu, kaļķakmens, organiskās nogulsnes un bioplēvi, kā arī iznīcina mikroorganismus (dezinficē). Pēc virsmas ķīmiskās attīrīšanas/dezinfekcijas, nogulsnes ir sagrautas un viegli noskalojamas ar augstspiediena mazgātāja strūklu. Virsma tiek mazgātā ar ūdens strūklu, līdz tā ir tīra un pH neitrāla. Reaģents un nogulsnes tiek aizvadītas prom no rezervuāra, tādēļ tūlīt pēc darbu pabeigšanas var uzpildīt rezervuāru un izmantot doto ūdeni uzturā un sadzīvē. Darbos pēc nepieciešamības tiek izmantotas dažādas drošības sistēmas, alpīnisma iekārta, izbīdāmas trepes, aizsargtērpi, gāzmaskas, kas samazina darbu bīstamību.
Ūdensvadu un ūdenstorņu dezinfekcijas pakalpojumi var būt vienreizēji, vai arī līgumdarbības ietvaros periodiski pakalpojumi pēc abpusējas vienošanās un saskaņota grafika.