Diennakts informatīvais tālrunis: + 371 26521421                            Diennakts informatīvais tālrunis: + 371 26521421                                Diennakts informatīvais tālrunis: + 371 26521421                                Diennakts informatīvais tālrunis: + 371 26521421

Fumigācija un Gazācija

     Fumigācija un Gazācija (apdūmošana) ir visu lidojošo kukaiņu iznīcināšana telpās un atklātā teritorijā. Tās pamatā tiek izmantoti dūmi, aerosoli, toksiskas vielas, ko izdala fumiganti apdūmošanas laikā. Fumiganti ir ķīmiskie preparāti, kurus gāzu, tvaiku vai aerosolu veidā lieto augu slimību vai kaitēkļu apkarošanai. Gazāciju un fumigāciju veicam pārtikas un lopbarības graudiem un to pārstrādes produkcijai. Eļļas un lopbarības graudiem un to pārstrādes produkcijai. Pupiņām, zirņiem un citiem pākšaugiem, kas paredzēti pārtikai un lopbarībai. Kokvilnas, vilnas, džuta, tabakas un to atlieku pārstrādes produkcijai ķīpās. Ādas un to izstrādājumiem, ja tajā atrasti karantīnas vai citi bīstami kaitēkļi, siltumnīcās, kartupeļu pagrabos.